بررسی نسب وارث كودك ناشی از تلقیح مصنوعی

بررسی نسب وارث كودك ناشی از تلقیح مصنوعی

جامعه بشری دائماً در حال تغییر و تحول است روز به روز مسائل جدیدی پیش می آید كه از جنبه های مخلف نیاز به بررسی و پژوهش دارد
دسته بندی فقه و حقوق اسلامی
بازدید ها 67
فرمت فایل doc
حجم فایل 34 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 55

بررسی نسب وارث كودك ناشی از تلقیح مصنوعی

فروشنده فایل

کد کاربری 3069

کاربر

شرح مختصر:

جامعه بشری دائماً در حال تغییر و تحول است. روز به روز مسائل جدیدی پیش می آید كه از جنبه های مخلف نیاز به بررسی و پژوهش دارد.

علم حقوق نیز ناگزیر است تا همزمان با این تحولات، توسعه یابد تا جوابگوی نیازهای جامعه باشد چون در غیر اینصورت مشكلات عدیده ای بر سر راه جامعه قرار می گیرد. لذا فقدان قانون در مورد مسائل جدید منجر به هرج و مرج می گردد. یكی از مسائل جدید كه از جنبه های مختلف قابل بررسی است تا مسئاله روشهای جدید باروری به طریقه مصنوعی می باشد. مسئاله تلقیح مصنوعی ابتداءاً در مورد گیاهان و حیوانات انجام شد و كم كم در مورد انسان هم انجام شد و نتایج مثبتی داشت. تلقیح مصنوعی می تواند باعث حل مشكلات بسیاری از خانواده ها شود كه از نعمت داشتن فرزند محروم اند. ولی البته همچون دیگر مسائل جدید، باعث نگرانی ها و مخلفت هایی هم شده است. این مسئاله فقط از جنبه حقوقی اهمیت ندارد و چه بسا جنبه های اخلاقی و اجتماعی آن مهمتر از جنبه حقوقی آن باشد. مسائلی همچون تركیب اسپرم با تخمك در خارج از رحم، انتقال جنین زوجین به رحم زن ثالث، تركیب اسپرم مرد وزن بیگانه، پرورش جنین در لوله آزمایشگاه، اهداء تخمك/ جنین و ….. سئوالات بیشماری را ایجاد می كند.

تلقیح مصنوعی انواع گوناگونی دارد: از جمله تلقیح مصنوعی با اسپرم شوهر، تلقیح مصنوعی با اسپرم بیگانه، حالت مادر جانشین و حالت اهداء تخمك / جنین: كه مادر این نوشته به بررسی تلقیح با اسپرم شوهر و با اسپرم بیگانه و حالت مادر جانشین پرداخته ایم و بحث اهداء تخمك/ جنین را مورد بررسی قرار نداده ایم.

دراین نوشته، آنچه بیشتر مورد توجه است، بررسی مشروعیت یا عدم مشروطیت طرق تلقیح مصنوعی و بررسی نسب و آثار آن از جمله ارث طفل حاصل از این طرق است. به این معنا كه طفل حاصل از طرق تلقیح مصنوعی به چه كس یا كسانی ملحق می شود و آثار این الحاق چیست؟

و همچنین نظرات فقهاء و حقوقدانان را مورد بررسی قرار داده ایم.


«فهرست اجمالی مطالب»

مقدمه ………………………………………………………………………………………………………….

فصل اول- تعاریف و كلیات……………………………………………………………………………

فصل دوم-تاریخچه………………………………………………………………………………………..

فصل سوم- تلقیح مصنوعی…………………………………………………………………………….

فصل چهارم- مادر جانشین…………………………………………………………………………….

نتیجه گیری كلی……………………………………………………………………………………………

«فهرست تفصیلی مطالب»

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………..

فصل اول- تعاریف و كلیات……………………………………………………………………………

تعریف مسأله و موضوع تحقیق………………………………………………………………………..

سئوالات اصلی تحقیق…………………………………………………………………………………….

فرضیه های تحقیق…………………………………………………………………………………………

اهداف تحقیق………………………………………………………………………………………………..

اهمیت تحقیق……………………………………………………………………………………………….

روش تحقیق و شیوه گرد آوری مطالب……………………………………………………………

فصل دوم- تاریخچه تلقیح مصنوعی…………………………………………………………………

فصل سوم- تلقیح مصنوعی…………………………………………………………………………….

مبحث اول- تلقیح مصنوعی با اسپرم شوهر……………………………………………………….

گفتارنخست- جواز یا حرمت تلقیح مصنوعی با اسپرم شوهر……………………………….

گفتار دوم- آثار مالی و غیر مالی نسب ناشی از تلقیح مصنوعی با اسپرم شوهر……….

بند اول- آثار مالی………………………………………………………………………………………….

الف) توارث………………………………………………………………………………………………….

ب) نفقه……………………………………………………………………………………………………….

ج) سایر آثارمالی……………………………………………………………………………………………

بند دوم- آثار غیر مالی……………………………………………………………………………………

الف)حرمت نكاح…………………………………………………………………………………………..

ب) حضانت………………………………………………………………………………………………….

ج) تربیت……………………………………………………………………………………………………..

د) ولایت………………………………………………………………………………………………………

مبحث دوم- تلقیح مصنوعی با اسپرم بیگانه……………………………………………………….

گفتار نخست- وضع حقوقی – فقهی ( جواز یا حرمت) تلقیح مصنوعی با اسپرم بیگانه

گفتار دوم- دلایل مخالفان و موافقان این روش…………………………………………………..

1- اطلاق و عموم پاره ای از آیات قرآن …………………………………………………………..

2- اطلاق و عموم پاره ای از روایات………………………………………………………………..

3- مقتضای قاعده احتیاط……………………………………………………………………………….

گفتار سوم- نسب ناشی از لقاح مصنوعی با اسپرم بیگانه……………………………………..

بند اول- نسب ناشی از لقاح به شبهه با اسپرم اجنبی…………………………………………..

بند دوم- نسب طفل ناشی از لقاح عمدی با اسپرم غیر شوهر(اجنبی)……………………

1-قائلین به عدم ثبوت نسب……………………………………………………………………………

2- قائلین به ثبوت نسب…………………………………………………………………………………

الف) رابطه طفل با زوج ( شوهر زن)………………………………………………………………..

ب) رابطه طفل با زوجه (مادر)…………………………………………………………………………

ج) رابطه طفل با صاحب آب……………………………………………………………………………

فصل چهارم- مادر جانشین…………………………………………………………………………….

مبحث اول- قرارداد مادر جانشین…………………………………………………………………….

گفتار اول- تعریف قرارداد مادر جانشین……………………………………………………………

گفتار دوم- نظرات مخالفان و موافقان……………………………………………………………….

مبحث دوم- وضعیت فقهی حالت مادر جانشین…………………………………………………

گفتار اول- لقاح داخل رحمی………………………………………………………………………….

بند اول- حالت جانشینی در بارداری………………………………………………………………..

بند دوم- حالت جانشینی با باروری مصنوعی…………………………………………………….

گفتار دوم- لقاح خارجی رحمی ……………………………………………………………………..

بند اول- فراهم كردن زمینه لقاح بین اسپرم و تخمك در آزمایشگاه……………………….

بند دوم- انتقال جنین تشكیل شده به رحم مادر جانشین……………………………………..

مبحث سوم- نسب در حالت مادر جانشین………………………………………………………..

مبحث چهارم- مادر كیست؟…………………………………………………………………………..

گفتار اول- حالت جانشینی در بارداری……………………………………………………………..

گفتار دوم- حالت جانشینی با باروری مصنوعی…………………………………………………

مبحث پنجم- آثار نسب………………………………………………………………………………….

گفتار اول-حرمت نكاح………………………………………………………………………………….

گفتار دوم-حضانت………………………………………………………………………………………..

گفتار سوم- ولایت قهری……………………………………………………………………………….

گفتار چهارم- الزام به انفاق……………………………………………………………………………..

بند اول- انفاق بین كودك و صاحب اسپرم…………………………………………………………

بند دوم- انفاق بین كودك و صاحب رحم اجاره ای…………………………………………….

گفتار پنجم- توارث……………………………………………………………………………………….

بند اول- توارث بین صاحب اسپرم و كودك………………………………………………………

بند دوم- توارث بین طفل و صاحب تخمك………………………………………………………

بند سوم- توارث بین طفل و صاحب رحم اجاره ای …………………………………………..

نتیجه گیری كلی

منابع

پایان نامه بررسی نسب وارث کودک ناشی از تلقیح مصنوعی

پایان نامه بررسی نسب وارث کودک ناشی از تلقیح مصنوعی مقدمه» جامعه بشری دائماً در حال تغییر و تحول است. روز به روز مسائل جدیدی پیش می آید که از جنبه های مخلف …

بررسي فقهي نسب کودک پديدآمده از تلقيح مصنوعي

توسط نظري اعظم
از آن جا که “نسب” يکي از مسايل مهم در قوانين فقهي، حقوقي و اجتماعي است؛ در اين مقالـه تلاش مي شود تا مساله نسب کودکان ناشي از تلقيح مصنوعي بررسي شود.

بررسی نسب وارث کودک ناشی از تلقیح مصنوعی – li4

علم حقوق نيز ناگزير است تا همزمان با اين تحولات، توسعه يابد تا جوابگوي نيازهاي جامعه باشد چون در غير اينصورت مشكلات عديده اي بر سر راه جامعه قرار مي گيرد.

دانلود مقاله بررسي نسب وارث كودك ناشي از تلقيح مصنوعي

«مقدمه»جامعه بشري دائماً در حال تغيير و تحول است. روز به روز مسائل جديدي پيش مي آيد كه از جنبه هاي مخلف نياز به بررسي و پژوهش دارد.علم حقوق نيز ناگزير است تا.

دانلود مقاله بررسي نسب وارث كودك ناشي از تلقيح مصنوعي

«فهرست اجمالي مطالب»مقدمه فصل اول- تعاريف و كليات فصل دوم-تاريخچه فصل سوم- تلقيح مصنوعي فصل چهارم- مادر جانشين نتيجه گيري كلي «فهرست تفصيلي.

بررسي نسب وارث كودك ناشي از تلقيح مصنوعي|سفارش …

۱۹ اسفند ۱۳۹۴ – در: مقالات رشته حقوقتگ ها: انجام پروپزال, انجام تحقیق دانشجویی, بررسي نسب وارث كودك ناشي از تلقيح مصنوعي, پروپزال آماده, تلقیح مصنوعی, …

مقاله نسب وارث کودک ناشی از تلقیح مصنوعی

قیمت: 5500 تومان. 1,435 بازدید. مقاله نسب وارث کودک ناشی از تلقیح مصنوعی مربوطه به صورت فایل ورد word و قابل ویرایش می باشد و ۵۶ صفحه است . بلافاصله بعد …

[DOC]«كار تحقيقي 1»

عنوان تحقيق: بررسي نسب وارث كودك ناشي از تلقيح مصنوعي. ترم 8 حقوق. استاد راهنما: جناب آقاي دكتر كاشاني. « دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه علامه طباطبائي».

برترین پکیج عنوان تحقیق : بررسی نسب وارث كودك ناشی از …

۲۵ مرداد ۱۳۹۶ – برترین پکیج عنوان تحقیق : بررسی نسب وارث كودك ناشی از تلقیح مصنوعی – دانلود فایل. سخن روز: شبکه چشم انسان ۱۳۵ ملیون سلول احساس دارد که …

دانلود پروژه تحقيقاتي بررسي نسب وارث كودك ناشي از …

این فایل دانلود پروژه تحقيقاتي بررسي نسب وارث كودك ناشي از تلقيح مصنوعي که جزو پر دانلود ترین فایلهای ایرانی می باشد، به صورت کاملا اختصاصی توسط …