مقایسه شرط نامشروع و شرط خلاف مقتضای عقد

مقایسه شرط نامشروع و شرط خلاف مقتضای عقد

شرط یکی از اعمال حقوقی متداول بوده که در قالب تعهد اثری از خود به جا می گذارد شرط یک الزام و تعهد تبعی است که با درج در متن عقد، مشروط علیه به ایفای آن ملزم می شود یعنی دارای ادله وجوب وفاء است
دسته بندی فقه و حقوق اسلامی
بازدید ها 58
فرمت فایل doc
حجم فایل 39 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 35

مقایسه شرط نامشروع و شرط خلاف مقتضای عقد

فروشنده فایل

کد کاربری 3069

کاربر

شرح مختصر: ولی اگر طرفین به شرط باطلی توافق کنند مشروط علیه را نمی­توان به ایفای آن مجبور کرد چون برای شرط باطل آثاری مترتب نمی شود. شرط باطل زمانی موجب بطلان عقد می شود که فساد ناشی از شرط به یکی از ارکان اساس عقد لطمه وارد سازد در غیر اینصورت فساد شرط به عقد سرایت نمی کند چون شرط تعهدی تبعی است که همیشه وابسته به عقد است این در حالی است که اگر عقدی باطل باشد به تبعیت از آن شرط نیز باطل اعلام می­شود. فساد شرط در شروط باطلی همچون شرط غیرمقدور و شرط نامشروع، به عقد سرایت نمی­کند چرا که فقط خودشان باطل هستند و عقد به تبع این شروط باطل نمی شود ولی به خاطر جبران ضرری که از عدم ایفای شرط متوجه مشروط له می شود، خیار فسخ معامله برای مشروط له ثابت می شود البته زمانی خیار زمانی ثابت می شود که مشروط ثابت می شود.

فهرست مطالب

چكیده 1

مقدمه 2

بخش اول 3

كلیاتی درباره شرط و شرط باطل 3

حقیقت شرط 3

بخش دوم 6

مقایسه شرط نا مشروع و شرط خلاف مقتضای عقد 6

شرط نامشروع 7

شرط خلاف مقتضای عقد 11

شرط نامشروع و شرط خلاف مقتضای عقد در قانون مدنی ایران 19

بخش سوم 21

آثار هر دو شرط 21

طرح بحث 21

اثر شرط نامشروع 21

اثر شرط خلاف مقتضای عقد 22

نتیجه گیری كلی 23

فهرست منابع 27

مقاله ماهیت معامله فضولی در فقه – سیویلیکا

در نظام حقوقی ایران، معامله فضولی، معامله ای است صحیح و غیر نافذ که با اجازه مالک تنفیذ می شود. در تعریف معامله فضولی باید گفت که: معامله فضولی عبارت اس…

ماهیت معامله فضولی – فروشگاه اینترنتی تفریحی فان – فایل ناب

در این تحقیق، در فصل اول به تعریف معامله فضولی پرداخته شده است و در فصل دوم ماهیت معامله فضولی در فقه از حیث اخبار و انشاء بودن بررسی شده است و در فصل سوم …

ماهیت معامله فضولی – فایل ناب

در این تحقیق، در فصل اول به تعریف معامله فضولی پرداخته شده است و در فصل دوم ماهیت معامله فضولی در فقه از حیث اخبار و انشاء بودن بررسی شده است و در فصل سوم …

[PDF]بررسی فقهی و حقوقی اجازه و رد در معامله فضولی چکیده واژگان …

ماهیت معامله فضولی. معامله فضولی بر اساس مواد قانونی غیر نافذ است. )ره پیک،. 1387. ، ص. 170. (. عقد غیر نافذ در عالم حقوق، موجود. اعتباری ناقصی است که هرگاه نقص …

[PDF]ماهیت معامله فضولی

ماهیت معامله فضولی. دانشجو : مهدی رحمانی منشادی. استاد: دکتر ناصر کاتوزیان. درس: مدنی. 1. مقطع: کارشناسی ارشد حقوق خصوصی. نشر: پایگاه مقاالت حقوقی حق گستر.

کلینیک حقوقی ایران – ماهیت معامله فضولی

اینجا است که نظریه هایی درباره ماهیت معامله ی فضول ابراز شده است. تحقیق حاضر که درباره ی ماهیت معامله ی فضولی است فوائد بسیاری دارد زیرا اگرچه ماهیت معامله ی …

ماهیت معامله فضولی – پروژه ها و پایانامه های دانشجویی

۸ شهریور ۱۳۹۶ – ا : ماهیت معامله فضولی , معامله فضولی , فقه , اجازه عقد.

ماهیت معامله فضولی

۲۳ شهریور ۱۳۹۶ – در این تحقیق، در فصل اول به تعریف معامله فضولی پرداخته شده است و در فصل دوم ماهیت معامله فضولی در فقه از حیث اخبار و انشاء بودن بررسی شده …

ماهیت معامله فضولی – فروشگاه فایل دانش اموز

۳ مهر ۱۳۹۶ – در این تحقیق، در فصل اول به تعریف معامله فضولی پرداخته شده است و در فصل دوم ماهیت معامله فضولی در فقه از حیث اخبار و انشاء بودن بررسی شده …

[PDF]دریافت فایل

اﺳﻼﻣﯽ. ﮔﺮوه ﻓﻘﻪ و ﺣﻘﻮق اﺳﻼﻣﯽ. ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺮاي درﯾﺎﻓﺖ درﺟﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ. در رﺷﺘﻪ. ي. ﻓﻘﻪ و ﺣﻘﻮق اﺳﻼﻣﯽ. ﻋﻨﻮان. ﺑﺮرﺳﯽ ﻓﻘﻬﯽ و ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺗﺼﺮف در ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻓﻀﻮﻟﯽ و آﺛﺎر آن. اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ. دﮐﺘﺮ ﺣﯿﺪر ﺑﺎﻗﺮي اﺻﻞ.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *