ماهیت معامله فضولی

ماهیت معامله فضولی

در این تحقیق، در فصل اول به تعریف معامله فضولی پرداخته شده است و در فصل دوم ماهیت معامله فضولی در فقه از حیث اخبار و انشاء بودن بررسی شده است و در فصل سوم نظریه های درباره ماهیت معامله فضول مطرح شده است و در فصل چهارم، نظریه های درباره ماهیت معامله فضول به طور اجمالی مقایسه شده است
دسته بندی فقه و حقوق اسلامی
بازدید ها 212
فرمت فایل doc
حجم فایل 176 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 33

ماهیت معامله فضولی

فروشنده فایل

کد کاربری 3069

کاربر

شرح مختصر:

معامله ی فضولی، معامله ای است که شخص دیگری غیر از مالک، مال مالک را_ بدون داشتن نمایندگی از طرف مالک_ بفروشد. حال فرقی نمی کند مال مالک را، از طرف خویش (بیع فضولی لنفسه) و یا از طرف مالک (بیع فضولی لغیره) بفروشد.

معامله ی فضول در هر دو صورت آن، بنا بر قانون مدنی صحیح است ولی اینکه دلیل صحت معامله پس از اجازه ی مالک چیست؟ اینجا است که نظریه هایی درباره ماهیت معامله ی فضول ابراز شده است.

تحقیق حاضر که درباره ی ماهیت معامله ی فضولی است فوائد بسیاری دارد زیرا اگرچه ماهیت معامله ی فضولی بیشتر از مباحث نظری محسوب می شود تا عملی. ولی پس از بررسی نظریه ها فهمیده می شود از مباحث نظری است که دارای فوائد عملی است و با توجه به مبنایی که ما درباره ماهیت معامله فضول می پذیریم، باید به نتایج خاص آن نظریه نیز پایبند باشیم. مثلا اگر نظریه نمایندگی را بپذیریم باید به این نتیجه آن نیز پایبند باشیم که دیگر مالک لازم نیست در هنگام اجازه، علم تفصیلی به شرایط عقد داشته باشد.

فهرست مطالب

عنوان صفحه

مقدمه: 1

فصل اول:معامله فضولی.. 2

فصل دوم:ماهیت معاملات فضولی در فقه: 2

مبحث اول:(اخبار)بعضی اجازه عقد غیر نافذ را، اخبار دانسته اند: 3

مبحث دوم:(انشاء)بعضی فقهاء آن را انشاء (ایقاع) دانسته اند: 3

فصل سوم:نظریات مختلف در خصوص ماهیت بیع فضولی واشکالات وارد بر انها 4

مبحث اول:نظریه اول،نظریه اجازه مالک، شرط نفوذ عقد است. 4

گفتار اول:اشكالات وارد بر نظریه. 4

گفتار دوم:تحلیل نظریه. 4

گفتار سوم:مویدات نظریه. 5

مبحث دوم:نظریه دوم،نظریه رضای مالك ،به عنوان شرط كمال عقد است. 5

نکته:اشكالات وارد بر نظریه. 6

مبحث سوم: نظریه سوم، اجازه مالك به عنوان اماره ای بر رضای تقدیری اوست. 7

گفتار اول:تحلیل نظریه. 7

گفتار دوم: اشکالات وارد بر نظریه. 8

مبحث چهارم: نظریه چهارم، اجازه مالک باعث تبدیل عقد فضول به عقدی بین اصیل و مالک می شودو 9

نکته: اشکالات وارد بر این نظریه. 9

بخش اول: تحلیل نظریه میرزای قمی.. 10

بخش دوم:اشکال وارد بر این نظریه. 11

گفتار دوم:نظریه کاشف الرموز 11

بخش اول:تحلیل نظریه. 11

بخش دوم: اشکال وارد بر نظریه کاشف الرموز 12

مبحث پنجم: نظریه پنجم،نظریه نمایندگی.. 12

گفتار اول: طرفداران نظریه نمایندگی در میان حقوقدانان. 13

بخش اول: نظریه نمایندگی بعدی.. 13

نکته: تحلیل نظریه. 14

بخش دوم: نظر سید حسن امامی در مورد نمایندگی.. 14

نکته: تحلیل نظریه. 14

گفتار دوم: سابقه نظریه نمایندگی در سایر کشورها 15

گفتار سوم: مؤیدات نظریه نمایندگی.. 15

گفتار چهارم: اشکالات وارد بر نظریه نمایندگی.. 17

گفتار پنجم: فرق اصلی نظریه نمایندگی با نظریه قصد و رضا 21

فصل چهارم: مقایسه ی اجمالی بین نظرات گوناکون. 22

مبحث اول: ماهیت معامله فضولی عمل حقوقی یا واقعه حقوقی است؟. 22

نکته: دلائل نظریه. 23

مبحث دوم: بررسی نظریه هایی درباره ماهیت فضولی بر اساس نقش مالک در انعقاد عقد بین اصیل و فضول. 24

مبحث سوم: بررسی نظریه های درباره ماهیت معامله فضولی بر اساس نقش فضول در معامله فضولی.. 25

مبحث چهارم: بررسی نظریه هایی درباره ماهیت فضولی بر اساس اینکه اجازه مالک، باعث انعقاد عقد ثانی می شود یا نه؟ 26

نتایج: 27

منابع فارسی: 28

منابع عربی: 29

مقاله ماهیت معامله فضولی در فقه – سیویلیکا

در نظام حقوقی ایران، معامله فضولی، معامله ای است صحیح و غیر نافذ که با اجازه مالک تنفیذ می شود. در تعریف معامله فضولی باید گفت که: معامله فضولی عبارت اس…

ماهیت معامله فضولی – فروشگاه اینترنتی تفریحی فان – فایل ناب

در این تحقیق، در فصل اول به تعریف معامله فضولی پرداخته شده است و در فصل دوم ماهیت معامله فضولی در فقه از حیث اخبار و انشاء بودن بررسی شده است و در فصل سوم …

ماهیت معامله فضولی – فایل ناب

در این تحقیق، در فصل اول به تعریف معامله فضولی پرداخته شده است و در فصل دوم ماهیت معامله فضولی در فقه از حیث اخبار و انشاء بودن بررسی شده است و در فصل سوم …

[PDF]بررسی فقهی و حقوقی اجازه و رد در معامله فضولی چکیده واژگان …

ماهیت معامله فضولی. معامله فضولی بر اساس مواد قانونی غیر نافذ است. )ره پیک،. 1387. ، ص. 170. (. عقد غیر نافذ در عالم حقوق، موجود. اعتباری ناقصی است که هرگاه نقص …

[PDF]ماهیت معامله فضولی

ماهیت معامله فضولی. دانشجو : مهدی رحمانی منشادی. استاد: دکتر ناصر کاتوزیان. درس: مدنی. 1. مقطع: کارشناسی ارشد حقوق خصوصی. نشر: پایگاه مقاالت حقوقی حق گستر.

کلینیک حقوقی ایران – ماهیت معامله فضولی

اینجا است که نظریه هایی درباره ماهیت معامله ی فضول ابراز شده است. تحقیق حاضر که درباره ی ماهیت معامله ی فضولی است فوائد بسیاری دارد زیرا اگرچه ماهیت معامله ی …

ماهیت معامله فضولی – پروژه ها و پایانامه های دانشجویی

۸ شهریور ۱۳۹۶ – ا : ماهیت معامله فضولی , معامله فضولی , فقه , اجازه عقد.

ماهیت معامله فضولی

۲۳ شهریور ۱۳۹۶ – در این تحقیق، در فصل اول به تعریف معامله فضولی پرداخته شده است و در فصل دوم ماهیت معامله فضولی در فقه از حیث اخبار و انشاء بودن بررسی شده …

ماهیت معامله فضولی – فروشگاه فایل دانش اموز

۳ مهر ۱۳۹۶ – در این تحقیق، در فصل اول به تعریف معامله فضولی پرداخته شده است و در فصل دوم ماهیت معامله فضولی در فقه از حیث اخبار و انشاء بودن بررسی شده …

[PDF]دریافت فایل

اﺳﻼﻣﯽ. ﮔﺮوه ﻓﻘﻪ و ﺣﻘﻮق اﺳﻼﻣﯽ. ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺮاي درﯾﺎﻓﺖ درﺟﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ. در رﺷﺘﻪ. ي. ﻓﻘﻪ و ﺣﻘﻮق اﺳﻼﻣﯽ. ﻋﻨﻮان. ﺑﺮرﺳﯽ ﻓﻘﻬﯽ و ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺗﺼﺮف در ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻓﻀﻮﻟﯽ و آﺛﺎر آن. اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ. دﮐﺘﺮ ﺣﯿﺪر ﺑﺎﻗﺮي اﺻﻞ.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *