مالکیت خانوادگی، غیر خانوادگی شرکت‌ها و مدیریت سود

مالکیت خانوادگی، غیر خانوادگی شرکت‌ها و مدیریت سود

در این تحقیق ، مالکیت خانوادگی، غیرخانوادگی شرکت ها و مدیریت سود مورد بررسی قرار گرفته است
دسته بندی حسابداری
بازدید ها 281
فرمت فایل doc
حجم فایل 100 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 25

مالکیت خانوادگی، غیر خانوادگی شرکت‌ها و مدیریت سود

فروشنده فایل

کد کاربری 3069

کاربر

شرح مختصر: در این تحقیق ، مالکیت خانوادگی، غیرخانوادگی شرکت ها و مدیریت سود مورد بررسی قرار گرفته است. هدف اصلی این تحقیق ابتدا تعریف و سپس شناسایی شرکت های خانوادگی و سپس بررسی و مقایسه مدیریت سود بین این شرکت ها و شرکت های غیرخانوادگی است. پس از بررسی کلیه شرکت های بورسی، تعداد 31 شرکت با توجه به شاخص تعریف شده به عنوان خانوادگی مشخص شد و پس از تفکیک آن ها به صنایع مربوطه ، به همین تعداد و از همان صنایع، به روش نمونه‌گیری تصادفی شرکت هایی دیگری انتخاب و در گروه غیرخانوادگی قرار گرفت. برای انجام آزمون فرضیه، از مدل جونز تعدیل شده (دچاو و دیگران، 1995) به منظور اندازه‌گیری مدیریت سود و همچنین رگرسیون چندمتغیره و آزمون T استیودنت برای انجام مقایسه میانگین‌ها بین دو گروه مستقل استفاده گردید. نتیجه تحقیق نشان داد که بین ساختار مالکیت شرکت‌ها و مدیریت سود رابطه معنی‌داری وجود دارد و به طور میانگین شرکت‌های غیرخانوادگی بیشتر مدیریت سود انجام می‌دهند.

فهرست مطالب

چکیده

مقدمه

بیان مسأله

پیشینه پژوهش

فرضیه پژوهش

نوع و روش پژوهش

مستقل: خانوادگی یا غیرخانوادگی بودن مالکیت شرکت

متغیر وابسته: مدیریت سود

جامعه و نمونه آماری پژوهش

ارایه و تجزیه و تحلیل یافته های پژوهش

بررسی توزیع اقلام تعهدی اختیاری

نتیجه گیری

منابع

فصلنامه دانش حسابرسي، شماره 52 – Magiran

بررسي آنتروپي صورتهاي مالي و اثر آن بر تغييرات سود در صنايع بورس اوراق بهادار تهران … مالكيت خانوادگي، غير خانوادگي شركت ها و مديريت سود عليرضا مهرآذين …

مالکیت خانوادگی، غیر خانوادگی شرکت ها و مدیریت سود – …

چکیده: در این تحقیق ، مالکیت خانوادگی، غیرخانوادگی شرکت ها و مدیریت سود مورد بررسی قرار گرفته است. هدف اصلی این تحقیق ابتدا تعریف و سپس شناسایی …

مالکیت خانوادگی، غیر خانوادگی شرکت ها و مدیریت سود

مالکیت خانوادگی، غیر خانوادگی شرکت ها و مدیریت سود. [منبع الکترونیکی]. افزودن به کتابخانه شخصی. شرح پدیدآور : علیرضا مهرآذین، بشیر قبدیان، امید فروتن، …

تاثیر مالکیت خانوادگی وغیر خانوادگی بر رابطه بین …

تحقیقات بسیار کمی در زمینه مقایسه بین شرکت های خانوادگی و غیر خانوادگی در ایران انجام شده استت در همین … مالکیت خانوادگی، حاکمیت شرکتی و مدیریت سود …

تاثیر مالکیت خانوادگی وغیر خانوادگی بر رابطه بین …

تحقیقات بسیار کمی در زمینه مقایسه بین شرکت های خانوادگی و غیر خانوادگی در … شرکتی و مدیریت سود در شرکتهای با مالکیت خانوادگی و غیر خانوداگی بهصورت …

[PDF]رابطه ساختار مالکیت خانوادگی و غیرخانوادگی با مدیریت سود …

ﺧﻼﺻﻪ ﻣﻘﺎﻟﻪ: ﺍﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﻮﺍﻫﺪﯼ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﮔﯽ ﻭ ﻏﯿﺮﺧﺎﻧﻮﺍﺩﮔﯽ ﺑﺎ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺳﻮﺩ ﮐﺎﻫﻨﺪﻩ ﺩﺭ. ﺷﺮﮐﺘﻬﺎﯼ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﺑﻮﺭﺱ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﺑﻬﺎﺩﺍﺭ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﺪ.ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺍﺛﺮ ﺍﻧﮕﯿﺰﻩ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ.

ی ﺴﺎ ﺪاری و ﺴﺎ ﯽ ر ﯽ – دانشگاه تهران

توسط مهرانی – ‏2014
ﻫـﺎي ﺧـﺎﻧﻮادﮔﻲ. ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﺮﻛﺖ. ﻫﺎي ﻏﻴﺮ. ﺧـﺎﻧﻮادﮔﻲ داراي ﻛﻴﻔﻴـﺖ اﻓﺸـﺎ. ي. ﺑـﺎﻻﺗﺮي ﻫﺴـﺘﻨﺪ ﻳـﺎ ﺧﻴـﺮ . در اﻳـﻦ …. ﺎﻣﻌﻨ. دار و ﻣﻨﻔﻲ. ﻣﻴﺎن. ﺳﻄﺢ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻧﻬﺎدي و ﺗﻤﺮﻛﺰ آن ﺑـﺎ. ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺳﻮد. ﺑﻮد. (. ﻣﺮادزاده. ﻓـﺮد،. ﻧـﺎﻇﻤﻲ.

[PDF]تاثیر مالکیت خانوادگی بر ساختار سرمایه شرکت های …

کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه آزاد اسالمی ساری … مالکیت خانوادگی،ساختار سرمایه،تئوری نمایندگی ،سودآوری،رشد ،بورس اوراق …. تحت تاثیر نوع مالکیت شرکت، محیط اقتصادی وسیاسی ودرجه حاکمیت شرکتی …. غیرخانوادگی داشتند به این نتیجه رسیدندکه شرکت های خانوادگی در مقایسه با شرکت های …… هاومدیریت سود.

SID.ir | نوع مديريت سود و تاثير اندازه شرکت، ساختار مالکيت …

توسط احمدپور احمد
اندازه شرکت و مالکان خانوادگي دو عاملي هستند که بر گرايش مديران در انتخاب نوع مديريت … در مقابل بين مديران غير موظف، سهام داران نهادي و کيفيت حسابرس مستقل با گرايش … كليد واژه: نوع مديريت سود، اندازه شرکت، حاکميت شرکتي، ساختار مالکيت.

تاثیر مالکیت خانوادگی وغیر خانوادگی بر رابطه بین …

چکیده این تحقیق به بررسی ارتباط بین مکانیزم های حاکمیت شرکتی و مدیریت سود با تاکید بر نوع مالکیت خانوادگی و غیر خانوادگی در شرکت های پذیرفته شده در …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *