طرح پژوهشی صرفه جویی آب – آماری

طرح پژوهشی صرفه جویی آب – آماری

كمبود آب در ایران یكی از عوامل محدود كننده اصلی توسعه فعالیتهای اقتصادی در دهه های آینده به شمار می رود
دسته بندی آمار
بازدید ها 458
فرمت فایل doc
حجم فایل 257 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 54

طرح پژوهشی صرفه جویی آب – آماری

فروشنده فایل

کد کاربری 3069

کاربر

شرح مختصر:

كمبود آب در ایران یكی از عوامل محدود كننده اصلی توسعه فعالیتهای اقتصادی در دهه های آینده به شمار می رود. متأسفانه در كشور ما هنوز استفاده مطلوب از آب به شكل یك فرهنگ جایگاه خاص خود را پیدا نكرده است، به همین جهت دستیابی به تعادل نسبی در زمینه عرضه و مصرف آب یك اصل اساسی و ضروری است كه این مهم جز با ایجاد یك نظام جامع مدیریت آب میسر نیست. مجموعه اقداماتی كه تاكنون در كشور در ارتباط با تأمین آب كشاورزی، شهری و صنعتی انجام شده، عمدتاً در زمینه مدیریت تولید و عرضه آب بوده است و كمتر توجهی به مدیریت مصرف گردیده است.

در نگرش جدید جهانی، آب كالایی اقتصادی- اجتماعی و به عنوان نیاز اولیه انسان محسوب می شود. هر چند آب یكی از منابع تجدید شونده به شمار می رود، اما مقدار آن محدود است. با توجه به رشد جمعیت، گسترش صنعت، بالا رفتن سطح بهداشت و رفاه عمومی، سرانه منابع تجدید شونده رو به كاهش می باشد.

موضوع مدیریت تقاضا و صرفه جویی آب در بخشهای شهری، كشاورزی و صنعتی به الگوی مصرف و تلفات آب شهری، عوامل مؤثر بر كاهش تقاضای آب شهری و وضعیت مصرف آب در بخش كشاورزی و صنعت پرداخته شده و سپس به گوشه ای از مطالعات و اقدامات انجام شده در كاهش تلفات در این بخشها اشاره خواهد شد. در انتها روشهایی برای جلوگیری از كاهش مصرف و اسراف آب ارائه می گردد.

فهرست مطالب

پیشگفتار
فصل اول:کلیات
چکیده
مقدمه
مسئله تحقیق
کلیات تحقیق
روش شناسی
اهداف تحقیق
زمان اجرای نظرسنجی
پرسشنامه نظرسنجی
روش گرد آوری اطلاعات
جامعه نمونه
پرسشنامه
فصل دوم:پیشینه پژوهش
مقدمه
ادبیات و پیشینه ی تحقیق
الگوی مصرف و تلفات آب شهری
جدول ۱- الگوی توصیه شده مصارف سرانه خانگی برحسب لیتر در روز (تا سال ۱۳۹۰)
جدول ۳- جزئیات مصرف سرانه خانگی در تهران (۱۳۶۵)
جدول ۵- آب به حساب نیامده شبکه های شهری برخی استانهای کشور
جدول ۶- آب به حساب نیامده شبکه های شهری برخی کشورها
عوامل مؤثر بر کاهش تقاضای آب شهری
جدول ۷- مقایسه میانگین فروش آب شهری و قیمت تمام شده آن در سال ۱۳۷۵
آب صنعت
فصل سوم:تجزیه و تحلیل داده ها
چکیده
جنس پاسخ‌گویان
جدول شماره ۱- توزیع پاسخ‌گویان بر اساس جنس
نمودار شماره ۱- پراکندگی جنسی پاسخ‌گویان
سن پاسخ‌گویان
جدول شماره ۲- توزیع پاسخ‌گویان بر اساس سن
نمودار شماره ۲- پراکندگی سنی پاسخ‌گویان
سطح تحصیلات پاسخ‌گویان
جدول شماره ۳- توزیع پاسخ‌گویان بر اساس تحصیلات
نمودار شماره ۳- پراکندگی تحصیلی پاسخ‌گویان
به نظر شما صرفه‌جویی یعنی چه ؟
جدول شماره ۴- توزیع پاسخ‌گوها بر اساس نظر آنها درباره معنی صرفه جویی
نمودار شماره ۴- پراکندگی پاسخ‌گویان بر اساس نظر آنها درباره معنی صرفه‌جویی
در مصرف چه چیزهایی می توان صرفه جویی کرد؟
جدول شماره ۵- توزیع پاسخ‌گویان بر اساس موارد صرفه جویی
نمودار شماره ۵- پراکندگی پاسخ‌گویان بر اساس موارد صرفه جویی
شما تا چه اندازه در مصرف آب صرفه‌جویی می کنید؟
جدول شماره ۶- توزیع پاسخ‌گویان بر اساس میزان صرفه جویی در مصرف آب
نمودار شماره ۶- پراکندگی پاسخ‌گویان بر اساس میزان صرفه جویی در مصرف آب
در صورت عدم صرفه جویی در مصرف آب چه مشکلاتی برای مردم به وجود می آید ؟
جدول شماره ۷- توزیع پاسخ‌گویان بر اساس نظر آن ها درباره مشکلاتی که بر اثر عدم صرفه‌جویی در مصرف آب به وجود می آید
نمودار شماره ۷- پراکندگی پاسخ‌گویان بر اساس نظر آن ها درباره مشکلات عدم صرفه جویی درمصرف آب
به نظر شما برای صرفه جویی در مصرف آب چه کار می شه کرد؟
جدول شماره ۸ – توزیع پاسخ‌گویان بر اساس راههای صرفه جویی در مصرف آب
نمودار شماره ۸- پراکندگی پاسخ‌گویان بر اساس راههای صرفه جویی در مصرف آب
به نظر شما کدامیک از رسانه ها در جهت تشویق مردم به صرفه جویی نقش مهمتری دارند؟
جدول شماره ۹ – توزیع پاسخ‌گویان بر اساس نظر آنها در مورد اهمیت نقش رسانه ها در ارتباط با تشویق مردم به صرفه جویی
نمودار شماره ۹- پراکندگی پاسخ‌گویان بر اساس اهمیت نقش رسانه ها در ارتباط با تشویق مردم به صرفه جویی
تلویزیون در جهت تشویق مردم به صرفه‌جویی چه کاری می‌تواند انجام دهد؟
جدول شماره ۱۰ – توزیع پاسخ‌گویان بر اساس نظر آن ها درباره نقش تلویزیون در جهت تشویق مردم به صرفه جویی
نمودار شماره ۱۰- پراکندگی پاسخ‌گویان بر اساس نظر آن ها درباره نقش تلویزیون در جهت تشویق مردم به صرفه جویی
نمودار چند بر فراوانی
نمودار جعبه ای :
نمودار ساقه و برگ
سوال ۱۱- را یو در این رابطه چه کار می‌توانند انجام دهد؟
جدول شماره ۱۱- توزیع پاسخ‌گویان بر اساس نظر آن ها درباره نقش رادیو در جهت تشویق مردم به صرفه جویی
نمودار شماره ۱۱- پراکندگی پاسخ‌گویان بر اساس نظر آن ها درباره نقش رادیو در جهت تشویق مردم به صرفه‌جویی
روزنامه‌ها در این رابطه چه کار می‌توانند انجام دهند؟
جدول شماره ۱۲- توزیع پاسخ‌گویان بر اساس نظر آن ها درباره نقش روزنامه ها در جهت تشویق مردم به صرفه جویی
نمودار شماره۱۲- پراکندگی پاسخ‌گویان بر اساس نقش روزنامه ها در جهت تشویق مردم به صرفه جویی
شهرداری برای صرفه‌جویی آب چه کاری می‌تواند انجام دهد؟
جدول شماره ۱۳- توزیع پاسخ‌گویان بر اساس نظر آن ها درباره نقش شهرداری در جهت تشویق مردم به صرفه جویی
نمودار شماره۱۳- پراکندگی پاسخ‌گویان بر اساس نقش شهرداری در جهت تشویق مردم به صرفه جویی
نمودار میله ای
نمودار جعبه ای
نمودار ساقه و برگ
جمع‌بندی و نتیجه‌گیری‌
پیشنهادات
مشکلات تحقیق
محدودیت های تحقیق
منابع و ماخذ

پایان نامه بررسی تاثیر تبلیغات گردشگری ایران و میزان …

پایان نامه بررسی تاثیر تبلیغات گردشگری ایران و میزان اثر بخشی آن بر جذب گردشگران خارجی به ایران. پایان نامه بررسی تاثیر تبلیغات گردشگری ایران و میزان …

بررسی تأثير تبليغات گردشگری ایران و ميزان اثربخشی آن …

هدف اصلي اين تحقيق بررسی تأثير تبليغات گردشگري ایران و ميزان اثربخشی آن بر جذب گردشگران خارجي به ايران است. البته در همين راستا مي‌توان به اهداف ثانويه …

بررسی تأثير تبليغات گردشگری ایران و ميزان اثربخشی آن …

۱ آذر ۱۳۹۳ – هدف اصلي اين تحقيق بررسی تأثير تبليغات گردشگري ایران و ميزان اثربخشی آن بر جذب گردشگران خارجي به ايران است. البته در همين راستا …

تحلیل اثر تبلیغات برگردشگری و بررسی ابزار …

۱۹ خرداد ۱۳۹۲ – در ایران نیز با توجه به سرمایه های غنی تاریخی و فرهنگی و جاذبه های بی شمار … از آنجا که گردشگری بخشی از ساختار تولید اقتصادی است وتوسعه گردشگری و تبلیغات … این مقاله به بررسی تأثیر رسانه ها و ابزارهای تبلیغاتی استفاده شده در … دهد که ابزار تبلیغاتی برای جذب گردشگران بین المللی تأثیر گذار بوده …

بررسی تاثیر تبلیغات گردشگری ایران و میزان اثر بخشی …

۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۳ – بررسی تاثیر تبلیغات گردشگری ایران و میزان اثر بخشی آن بر جذب گردشگران خارجی به ایران. فصل اول : کلیات پژوهش. 1ـ1 بيان مسأله: 1-2 اهميت …

تأثير تبليغات دهان‌به‌دهان بر جذب گردشگران خارجي: مورد …

تأثير تبليغات دهان‌به‌دهان بر جذب گردشگران خارجي: مورد مطالعه شهر اصفهان … هدف تحقیق حاضر بررسی تأثیر تبلیغات دهان به دهان بر انتخاب مقصد گردشگری و … شده گردشگر با میزان استفاده از تبلیغات دهان‌به‌دهان نیز رابطه معنی داری وجود دارد. … نتیجه گرفت که توجه به تبلیغات دهان‌به‌دهان و عوامل تأثیرگذار بر اثربخشی آن، می‌تواند …

[PDF]اصل مقاله

ﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ. دﻫﺪ. ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت ﺷﻔﺎﻫﻲ. ﺑـﺮ ﺗﺼـﻤﻴﻢ ﮔﺮدﺷـﮕﺮان ﺑـﺮاي ﺳـﻔﺮ ﺑـﻪ ﻛﺸـﻮرﻫﺎي. ﺧﺎرﺟﻲ ﻣ. ﺆ. ﺛﺮ اﺳﺖ … ﻣﻴـﺰان. ﺟﺴـﺖ. وﺟـﻮ. ي. اﻃﻼﻋﺎت. ﺗﺄﺛﻴﺮ. دارد . رﻳﺴﻚ. ﮔﺮﻳﺰﻫـﺎ ﺑـﺮ. ﺧﻼف رﻳﺴـﻚ. ﭘـﺬﻳﺮﻫﺎ، اﻃﻼﻋـﺎت … ﺛﺮ ﺑﺮ اﺛﺮﺑﺨﺸﻲ ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت ﺷﻔﺎﻫﻲ و ﺗﺄﺛﻴﺮي ﻛﻪ ﺑﺮ رﻓﺘﺎر. ﮔﺮدﺷﮕﺮ ﺧﻮاﻫـﺪ داﺷـﺖ، ﺑﺎﻳـﺪ ﺑـﻪ دﻗـﺖ. ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﻮد …. ﻟﺤﺎظ ﺟﺬب ﮔﺮدﺷﮕﺮ در … ﻛﻪ ﻛﺸﻮر اﻳﺮان ﺑﺎ ﺳﻬﻤﻲ ﻛﻤﺘﺮ از ﻳﻚ ﭘﺎﻧﺰدﻫﻢ ﺗﻌﺪاد ﮔﺮدﺷﮕﺮان ﺷﻬﺮ دﺑﻲ در ﺳـﺎل ﻣﺸـﺎﺑﻪ، ﺗﻨﻬـﺎ.

بررسی تاثیر تبلیغات گردشگری ایران و میزان اثر بخشی …

۷ اردیبهشت ۱۳۹۶ – بررسی تاثیر تبلیغات گردشگری ایران و میزان اثر بخشی آن بر جذب گردشگران خارجی به ایران دارای 233 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در …

[PDF]تاثير تبليغات بر جذب گردشگران د – دانشگاه آزاد اسلامی واحد …

تبلیغاتی است که در میزان تاثیر بر مخاطب از اهمیت ویژه ای برخوردار استو … بررسی تاثیر رسانه های تبلیغاتی استفاده شده در صنعت گردشگری شهر … برجذب گردشگران تاثیر مثبت دارد به استثناء روزنامه ،بیلبردو مجله که تاثیر ….. تحقیقات این چنینی در ایران نیز میتواند در باال بردن ضریب اثربخشی تبلیغات رادیویی موثر.

[PDF]ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت ﺷﻔﺎﻫﻲ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺗﺄﺛﻴﺮ آن ﺑﺮ ﺟﺬب ﮔﺮدﺷﮕﺮا – Sid

توسط T نﻮﻣزآ و
ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت ﺷﻔﺎﻫﻲ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺗﺄﺛﻴﺮ آن ﺑﺮ ﺟﺬب ﮔﺮدﺷﮕﺮان روﺳﺘﺎﻳﻲ … 85. ﭼﻬﺮه. 1. ) در. اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻘﺼﺪ ﮔﺮدﺷﮕﺮان ﺑﻪ روﺳﺘﺎﻫﺎي. ﻫﺪف ﮔﺮدﺷﮕﺮي. ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﭘﺎوه و ﻋﻮاﻣﻠﻲ ﻛﻪ. اﺛﺮ ﺑﺨﺸﻲ اﻳﻦ ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت را ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻗﺮار …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *