رابطه بین هزینه حقوق صاحبان سهام با كیفیت سود شركتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

رابطه بین هزینه حقوق صاحبان سهام با كیفیت سود شركتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

هدف این تحقیق بررسی تاثیر کیفیت سود بر هزینه حقوق صاحبان سهام براساس رویکرد مقایسه ای کیفیت سود بالا و کیفیت سود پائین در شركتهای بازار بورس اوراق بهادار تهران می باشد
دسته بندی اقتصاد
بازدید ها 161
فرمت فایل doc
حجم فایل 57 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 21

رابطه بین هزینه حقوق صاحبان سهام با كیفیت سود شركتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

فروشنده فایل

کد کاربری 3069

کاربر

شرح مختصر:

هدف این تحقیق بررسی تاثیر کیفیت سود بر هزینهحقوقصاحبانسهام براساسرویکرد مقایسه ایکیفیت سود بالا و کیفیت سود پائین در شركتهای بازار بورس اوراق بهادار تهران می باشد.به منظور دستیابی به اهداف تحقیق از اطلاعات 50 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی یک دوره 8 ساله(1388-1381)استفاده شده است. به منظور بررسی روابط بین متغیرهای تحقیق از تحلیل رگرسیون ترکیبی استفاده شده و تاثیر كیفیت سود بر هزینهحقوقصاحبانسهام با متغیر مجازی آزمون شده است.براساس نتایج بدست آمده می توان بیان نمود كه با افزایش كیفیت سود شركت های پذیرفته شده در بورس تهران، هزینه حقوق صاحبان سهام كاهش می یابد. این نتیجه حاكی از این است كه كیفیت سود در كاهش و یا افزایش هزینه حقوق صاحبان سهام شركت ها یك عامل موثر و معنادار می باشد.

فهرست مطالب

چکیده

مقدمه

بیان مسئله پژوهش

مبانی نظری و پیشینه پژوهش

پیشینه پژوهش

فرضیات پژوهش

روش پژوهش

جامعه ، نمونه آماری و دوره زمانی تحقیق

مدل آماری تحقیق

متغیرها و نحوه محاسبه آنها

آماره توصیفی متغیرهای تحقیق

آزمون های مرتبط با مدل تحقیق

آزمون چاو

آزمون نرمال بودن جملات پسماند

آزمون ریشه واحد12 دیکی فولر13

آزمون پایایی جمله پسماند

برآورد مدل تحقیق

نتیجه آزمون فرضیات پژوهش

نتیجه آزمون فرضیه اول

نتیجه آزمون فرضیه دوم

تحلیل و نتیجه‌گیری

پیشنهادات تحقیق

پی نوشت ها

منابع

رابطه بين هزينه حقوق صاحبان سهام با كيفيت سود شركتهاي …

توسط مهراني ساسان
دانلود رایگان متن کامل مقاله علمی پژوهشی رابطه بين هزينه حقوق صاحبان سهام با كيفيت سود شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (بر اساس رويكرد مقايسه …

رابطه بین هزینه حقوق صاحبان سهام با کیفیت سود شرکتهای …

رابطه بین هزینه حقوق صاحبان سهام با کیفیت سود شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (بر اساس رویکرد مقایسه ای شرکتهای با کیفیت سود بالا و …

[DOC]رابطه بین هزینه حقوق صاحبان سهام با كيفيت سود شركتهاي …

رابطه بین هزینه حقوق صاحبان سهام با كيفيت سود شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. (بر اساس رويكرد مقايسه اي شركتهاي با كيفيت سود بالا و كيفيت …

رابطه بین هزینه حقوق صاحبان سهام با کیفیت سود شرکتهای …

رابطه بین هزینه حقوق صاحبان سهام با کیفیت سود شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (بر اساس رویکرد مقایسه ای شرکتهای با کیفیت سود بالا و …

[PDF]ﺑﯿﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺣﻘﻮق ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺳﻬﺎم ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺳﻮد ﺷﺮﮐﺘﻬﺎي ﭘﺬ

۱۹ خرداد ۱۳۹۳ – راﺑﻄﻪ. ﺑﯿﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺣﻘﻮق ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺳﻬﺎم ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺳﻮد ﺷﺮﮐﺘﻬﺎي ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه در ﺑﻮرس اوراق. ﺑﻬﺎدار ﺗﻬﺮان. (. ﺑﺮ اﺳﺎس روﯾﮑﺮد ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ اي ﺷﺮﮐﺘﻬﺎي ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺳﻮد ﺑﺎﻻ و ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺳﻮد ﭘﺎﯾﯿﻦ. ) دﮐﺘﺮ ﺳﺎﺳﺎن …

[XLS]ليست پايان نامه هاي ارشد حسابداري

6, 3, رابطه بین سود حسابداری و جریان وجوه نقد عملیاتی با ریسک سیستماتیک در … روانی بین حسابرسی و موسسه حسابرسی بر رفتارهای کاهنده کیفیت حسابرسی, جواد … 14, 11, رابطه جزء غیر عملیاتی سود با سود غیر عادی آتی و ارزش بازار حقوق صاحبان سهام … در پیش بینی سود هر سهم شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران …

[PDF]هزینه حقوق صاحبان سهام و شفافیت سود – پژوهش های تجربی …

توسط بولو – ‏2013
هزينه. حقوق. صاحبان. سهام. است . رابطه. میان. شفافیت. سود. و. بازده. غیر. عادی. نیز. بررسی. شد . داده. های. مالی. 686. شرکت. نمونه. پذيرفته. شده. در. بورس. اوراق. بهادار. تهران. طی. سال. های. 6354 ….. تنها ويژگی پايداری سود با هزينه حقوق صاحبان سدهام رابطده معکدوس دارد و … شاخصی برای سنجش کیفیت گزارشگری مالی و ريسک اطالعات است.

[PDF]PDF[رابطه بین هزینه حقوق صاحبان سهام با کیفیت سود …

راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺣﻘﻮق ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺳﻬﺎم ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺳﻮد ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه در ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار q … اﻫﺮم ﺑﺪﻫﯽ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﺑﺮ ﺑﺎزده آﺗﯽ ﺣﻘﻮق ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺳﻬﺎم ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار ﺗﻬﺮان اﻫﺮم.

تاثیر اندازه شرکت بر رابطه بین کیفیت افشا و هزینه حقوق …

توسط مشایخی – ‏2014
با این حال به نظر می رسد، شرکت های بزرگ نسبت به شرکت های کوچکتر مزایای بیشتری را از بهبود … بین کیفیت افشا و هزینه حقوق صاحبان سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران … رابطه بین ویژگی های کیفی سود و هزینه سرمایه

[PDF]عوامل موثر بر هزینه سرمایه با تاکید بر کیفیت حسابرسی در …

های پذیرفته. شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده كه. 69. شركت. به. عنوان نمونه. طی سال …. رابطه. بين کيفيت. حسابرسي. با. هزینه. سرمایه. سهام. عادي. و. مدیریت. سود. ترا …. کنيم. براي این منظور شرکت. ها را بر اساس ارزش. باز. ار حقوق. صاحبان سهام چارک.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *