بررسی نقش رسانه ها در تعلیم و تربیت

بررسی نقش رسانه ها در تعلیم و تربیت

رسانه های مكتوب مانند كتب و مجلات و روزنامه ها بعد از اختراع صنعت چاپ و خط پا به عرصه وجود نهادند و با گذشت زمان وسعت آنها رو به افزایش نهاده است
دسته بندی علوم اجتماعی
بازدید ها 264
فرمت فایل doc
حجم فایل 343 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 142

بررسی نقش رسانه ها در تعلیم و تربیت

فروشنده فایل

کد کاربری 3069

کاربر

شرح مختصر:

رسانه های مكتوب مانند كتب و مجلات و روزنامه ها بعد از اختراع صنعت چاپ و خط پا به عرصه وجود نهادند و با گذشت زمان وسعت آنها رو به افزایش نهاده است . این رسانه ها ابتدا در جهان اسلام با كیفیت هر چه بیشتر و بهتر ظهور كرد ولی متاسفانه باگذشت زمان از كیفیت آنها كاسته شده است ولی همین رسانه ها در جهان غرب و اروپا از غنای علمی برخوردار است كه نشأت گرفته از كتب معتبر در اسلام است.

با پیشرفت علم و تكنولوژی ، رسانه ها نیز گسترش یافته و از كیفیت زیادی برخوردار شده است. بعد از رسانه ها ی مكتوب ، در طول یكی دو قرن گذشته رسانه های جدیدی همچون تلفن و ضبط صوت و گرامافون و برخی رسانه های آموزشی دیگر همچون اسلاید پا به عرصه ی وجود نهاده است.

بعد از رسانه های فوق رسانه هایی همچون تلویزیون و رادیو و سینما ابتدا در جهان غرب و اروپا به وجود آمد كه امروزدر طول نزدیك به یك قرن در سراسر دنیا ، این رسانه ها بعنوان مهمترین رسانه و مهمترین رسانه در تعلیم و تربیت مطرح بوده و هستند.

علم و صنعت همچنان در حال پیشرفت است كه همراه آن دستاورد های مهمی در ظهور برخی دیگر از رسانه بوجود آورده است كه می توان به ظهور اینترنت و ماهواره و كامپیوتر و نقش و كاربرد بسیار مهم آن دردنیای امروز اشاره نمود.

فهرست مطالب

فصل اول : كلیات

چكیده.2

مقدمه 3

1-1بیان مسئله……………………………………………………….. ..4

1-2اهمیت پژوهش………………..……………………………………….5

1-3اهداف پژوهش. ………………………………………………………..6

1-4سوالات پژوهش………………………………………………………. 8

1-5تعریف مفاهیم……………………………………………………………8

1-6تعریف رسانه هاو انواع رسانه ها. ………………………………………….9

1-7مقایسه رسانه های ارتباط جمعی بایکدیگر در ارتباط با مخاطبان ……………….10

1-8تعاریف مختلف ازرسانه های آموزشی توسط دانشمندان………………………. 10

1-9رسانه های ارتباط جمعی وجامعه…………………………………………..11

1-10رسانه های ارتباط جمعی و قشر بندی اجتماعی و توسعه فرهنگی………………12

1-11توزیع رسانه های ارتباط جمعی در جهان…………………………………..14

1-12رسانه های ارتباط جمعی…………………………………………………15.

1-13انواع رسانه های ارتباط جمعی به روش دیگر………………………………..15

1-14ارتباط جمعی یا عمومی…………………………………………………..15

فصل دوم:

2-1تاریخچه رسانه ها……………………………………………………….18

2-2پیدایش سینما،رادیو و تلویزیون………………………………………….20

2-3تاریخچه پیدایش روزنامه ها………………………………………………………27

2-4سینما ،پیدایی و نظور آن………………………………………………………….34

2-5تئاتر و مخاطبان…………………………………………………………………..37

2-6تئاتر در شرق……………………………………………………………………..38

2-7تئاتر در قبل از اسلام………………………………………………………………39

2-8تئاتر پس از اسلام………………………………………………………………….40

2-9پژوهش در ارتباطات……………………………………………………………45

2-10صدا و سیما و تعلیم و تربیت……………………………………………………57

2-11نقش رسانه های ملی در کشور های همسایه ایران……………………………..59

2-12نقش رسانه های غرب در تعلیم و تربیت………………………………………..61

2-13نقش رسانه های ملی در جهان…………………………………………………..64

2-14خلاصه ای از رسانه های آموزشی در ایران و جهان……………………………65

2-15تئوریهای وسایل ارتباط جمعی یا رسانه ها……………………………………….66

2-16مکتب مارکسیسم کلاسیک………………………………………………………..67

2-17نظریه ی اقتصاد سیاسی رسانه ها…………………………………………………67

2-18مطالعات فرهنگی توده……………………………………………………………68

2-19مکتب فرانکفورت………………………………………………………………..69

2-20نظریه های مربوط به مخاطبان رسانه ها:نظریه ی استحکام………………………69

2-21نظریه ی دو مرحله ای رسانه ها…………………………………………………70

2-22نظریه ی تزریقی رسانه ها…………………………………………………………..70

2-23نظریه ی برجسته سازی رسانه ها……………………………………………………70

2-24نظریه ی نیاز جویی رسانه ها……………………………………………………….70

2-25نظریه ی وابستگی مخاطبان…………………………………………………………. 71

2-26نظریه ی موزاییکی رسانه ها…………………………………………………………..71

2-27نظریه ی سیستمی……………………………………………………………………..71

2-28دیدگاههای پیشگامان رسانه ها……………………………………………………….. 74

2-29دیدگاه دیویدرایز من……………………………………………………………………75

2-30دیدگاه مارشال مک لوهان…………………………………………………………….76

2-31وظایف رسانه ها……………………………………………………………………..76

2-32نقش تفریحی رسانه ها……………………………………………………………….77

2-33نقش های خبری رسانه ها……………………………………………………………77

2-34نقش های همگن سازی رسانه ها…………………………………………………….78

2-35نقش آگاه سازی رسانه ها……………………………………………………………. 78

2-36نقش تعلق اجتماعی رسانه ها……………………………………………………………….78

2-37دیدگاه های افراطی رسانه ها………………………………………………………….79

فصل سوم : روش تحقیق

فصل چهارم:تجزیه و تحلیل داده ها

4-1تلویزیون……………………………………………………………………………….84

4-2یونسکو و رادیو و تلویزیون…………………………………………………………..85

4-3نقش رادیو و تلویزیون در آموزش…………………………………………………….86

4-4تاثیر تلویزیون بر خانواده ……………………………………………………………….87

4-5استفاده از تلویزیون در آموزش و پرورش……………………………………………..88

4-6نقش آموزشی تلویزیون…………………………………………………………………..89

4-7تحقیق یک ایرانی درباره رادیو و تلویزیون و نقش تربیتی آن ها……………………….91

4-8اینترنت(ویژگی ها ، کارکردها،مزایا)……………………………………………………..92

4-9معایب اینترنت……………………………………………………………………………..94

4-10موقعیت ایران و ملل در حال توسعه در شبکه اینترنت………………………………..94

4-11نقش اینترنت در تعلیم و تربیت…………………………………………………………..95

4-12نقش اینترنت در دنیای نوجوانان……………………………………………………………98

4-13نقش تلفن همراه در تعلیم و تربیت……………………………………………………..101

4-14تلفن همراه در مدارس ایران……………………………………………………………..101

4-15فرهنگ سازی استفاده از تلفن همراه توسط آموزش و

پرورش……………………………………………………………………………………103

4-16یادگیری از طریق تلفن همراه…………………………………………………………..106

4-17رویکرد های یادگیری مبتنی بر تلفن همراه…………………………………………..107

4-18منظور از یادگیری تلفن همراه چیست؟……………………………………………….108

4-19از تلفن همراه چه چیزی میتوانیم یاد بگیریم؟…………………………………………108

4-20برخی مزیت ها و محدودیت ها ی یادگیری تلفن همراه………………………………109

4-21نتیجه گیری دربا ره تلفن همراه……………………………………………………109

4-22ماهواره چیست؟……………………………………………………………………111

4-23نحوه کار ماهواره ارتباطی……………………………………………………………111

4-24تاریخچه ، مزایا و معایب ماهواره………………………………………………………114

4-25موقعیت ایران و ملل در حال توسعه در استفاده از ماهواره………………………….115

4-26آموزش از طریق ماهواره و تجربه های جهانی………………………………………118

4-27توانایی کاربردآموزش از طریق ماهواره در کشور چین……………………………119

4-28سینما و تئاتر و نقش تربیتی آن ها…………………………………………………….119

4-29سینما و تلویزیون……………………………………………………………………120

4-30سینما و تلویزیون دو پدیده متمایز…………………………………………………..121

4-31سینما و تلویزیون در برابر یکدیگر(رقابت درونی)…………………………………121

4-32نقش تربیتی سینما……………………………………………………………………122

4-33مذهب و سینما…………………………………………………………………………124

فصل پنجم

5-1نتیجه گیری…………………………………………………………………………..126

5-2 پیشنهادات……………………………………………………………………………129

5-3محدودیت های پژوهش……………………………………………………………….129

5-4 خلاصه………………………………………………………………………………129

5-5منابع و ماخذ……………………………………………………………………………138

چکیده به زبان لاتین………………………………………………………………………141

مقاله نقش رسانه ها در تعلیم و تربیت – سیویلیکا

رتبه: ۱ – ‏۱ رأیزندگی گروهی ، تعلیم و تربیت ، ارزشها ، هنجارها ، عزت نفس … قربانی, لیلا و حسین افلاکی فرد، ۱۳۹۳، نقش رسانه ها در تعلیم و تربیت، نخستین همایش ملی … بررسی رابطه خود کارآمدی و ویژگی های شخصیتی با رضایت شغلی درکارکنان کمیته امداد امام …

تحقیق بررسی نقش رسانه ها در تعلیم و تربیت

کتب نیز بعد از رسانه ها قرار دارند. خصوصا کتب درسی در تعلیم و تربیت نقش مهمی دارند.کتاب با وجود گرانی کاغذ و عدم انگیزش برای مطالعه ، هنوز هم درصد بالایی از …

دانلود پایان نامه بررسی نقش رسانه ها در تعلیم و تربیت – …

پروپوزال در مورد پایان نامه بررسی نقش رسانه ها در تعليم و تربيت, گزارش سمینار در مورد پایان نامه بررسی نقش رسانه ها در تعليم و تربيت, تز دکترا در مورد پایان نامه …

بررسي نقش رسانه ها در تعليم و تربيت – فایل سون

رسانه هاي مكتوب مانند كتب و مجلات و روزنامه ها بعد از اختراع صنعت چاپ و خط پا به عرصه وجود نهادند و با گذشت زمان وسعت آنها رو به افزايش نهاده است اين رسانه ها ابتدا در …

تحقیق نقش رسانه ها در تعلیم و تربیت

تحقیق نقش رسانه ها در تعلیم و تربیت مربوطه به صورت فایل ورد word و قابل ویرایش ….. برخی بر آنیم تا ضمن معرفی وسایل ارتباطی در حیطه رسانه ها و بررسی اثرات …

پایان نامه بررسی نقش رسانه های جمعی در تعليم و تربيت – …

۱۳ مرداد ۱۳۹۴ – پایان نامه بررسی نقش رسانه های جمعی در آموزش و پرورش (تعلیم و تربیت). چكيده: – رسانه هاي مكتوب مانند كتب و مجلات و روزنامه ها بعد از اختراع صنعت …

بررسی نقش رسانه ها در تربیت جوانان – تبیان

۲۲ خرداد ۱۳۸۹ – بررسی نقش رسانه ها در تربیت جوانان طلایه داران فرهنگ ؛ تعامل یا تقابل؟ … و رسانه ها برای استحكام بخشیدن به فرایند تعلیم و تربیت و تعمیق آن …

دانلود مقاله بررسی نقش رسانه های جمعی و تأثیر آن بر فرهنگ …

دانلود مقاله بررسی نقش رسانه های جمعی و تأثیر آن بر فرهنگ جامعه …. فرهنگ Culture فرهنگ به معنای دانش، ادب، علم و معرفت تعلیم و تربیت آثار علمی و ادبی یک قوم یا …

بررسی نقش رسانه‌ها در تربیت جوانان؛ طلایه‌داران فرهنگ؛ تعامل …

۱۲ اردیبهشت ۱۳۸۶ – به همین سبب می توانند نقش مهمی در تعلیم و تربیت اندیشه نسل حاضر بخصوص نسل جوان ایفا كنند و به خاطر همین نقش مهمی كه ایفا می كنند، امروزه این …

بررسي تاثير رسانه ها بر تربيت و رشد کودکان و نوجوانان | …

۱۸ تیر ۱۳۹۳ – هدف پژوهش حاضر، بررسي تأثير رسانه‌ها بر تربيت و رشد کودکان و ….. البته در کنار مسائل مطرح‌شده، تلويزيون نقش زيادي در تعليم و تربيت داراست …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *