بررسی رغبتهای شغل دانش‌آموزان دختر ناشنوا و عادی(همراه با پرسشنامه)

بررسی رغبتهای شغل دانش‌آموزان دختر ناشنوا و عادی(همراه با پرسشنامه)

بعضی از افراد درانتخاب شغل تسلیم حوادث می‌شوند و برخی بدون نقشه و فكر تحت تأثیر اعضای فامیل، شغلی راانتخاب می‌كنند كه با خصوصیات فردی آنها منطبق نیست برخی از مردم نیز تحت تأثیر ارزشهای اجتماعی بدون درنظر گرفتن خصوصیات روانی و طرح نقشه خاص شغل خود را انتخاب می‌كنند
دسته بندی روان شناسی
بازدید ها 135
فرمت فایل doc
حجم فایل 117 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 100

بررسی رغبتهای شغل دانش‌آموزان دختر ناشنوا و عادی(همراه با پرسشنامه)

فروشنده فایل

کد کاربری 3069

کاربر

شرح مختصر:

بعضی از افراد درانتخاب شغل تسلیم حوادث می‌شوند و برخی بدون نقشه و فكر تحت تأثیر اعضای فامیل، شغلی راانتخاب می‌كنند كه با خصوصیات فردی آنها منطبق نیست برخی از مردم نیز تحت تأثیر ارزشهای اجتماعی بدون درنظر گرفتن خصوصیات روانی و طرح نقشه خاص شغل خود را انتخاب می‌كنند.

بطور كلی هدف از این پژوهش مقایسه و برسی رغبتها و گرایشات شغلی بین دانش‌آموزان دبیرستانی عادی و ناشنوا می‌باشد. اهمیت این پژوهش از آن جهت است كه با در نظر گرفتن تفاوتهای فردی و گرایشات مختلف افراد بتوان ملاكهایی را كه برای هر فرد در هر كشور و با هر فرهنگی مهم می‌باشد تعیین نمود.

فرض صفر در این تحقیق این است كه تفاوتی بین رغبتهای شغلی دانش‌آموزان عادی و ناشنوا وجودندارد جامعه تحقیق در این پژوهش شامل دانش‌آموزان دختر عادی ناشنوا دبیرستانی می‌باشد و نمونه تحقیق شامل 50 نفر عادی و 5 نفر ناشنوا می‌باشد.

روش نمونه‌برداری به صورت نمونه‌برداری كومه‌ای یا دردسترس است كه بدلیل راحتی و در دسترس بودن دانش‌آموزان از این روش استفاده می‌گردد.

ابزار تحقیق در این پژوهش پرسشنامه ارزش شغلی سوپر می‌باشد پس از اجرای آزمون از آزمودنیها برای مقایسه و بررسی دو گروه عادی و ناشنوا از محاسبات آماری و آزمون در مجذور خی استفاده می‌گردد فرص صفر در این آزمون بیان می‌كندكه یك متغیر از متغیر دیگری تأثیر نمی‌پذیرد و یا تفاوتی با آن ندارد پس از اجرای آزمون بر تك‌تك پرسشهای این پرسشنامه نتیجه بدین شرح بدست می‌آید:

دانش‌آموزان عادی و ناشنوا در موارد زیر با هم متفاوتند:

1- ضرورت داشتن ابتكار و خلاقیت برای حل مشكلات شغلی

2- امكان پیشرفت در شغل

3- پرداختن به شغلی كه به قدرت هنری نیاز دارد.

4- دائمی بودن شغل

5- پرداختن به شغلی كه به توانایی ذهنی نیاز دارد.

در سایر موارد ملاكهای پرسشنامه دانش‌آموزان عادی و ناشنوا یكسان بوده و هیچ تفاوتی مشاهده نگردید.

فهرست مطالب

چكیده تحقیق

فصل اول:

مقدمه

بیان مسئله

فرضیه تحقیق

هدف تحقیق

فایده و اهمیت تحقیق

ضرورت اجرای تحقیق

عوارض مشكل مورد تحقیق

تعریف اصطلاحات و متغیرهای تحقیق

فصل دوم:

تاریخ تعلیم و تربیت كر و لالها در جهان و ایران

روشهای آموزش و پرورش دانش‌آموزان ناشنوا

تشریح و فیزیولوژی دستگاه شنوایی

نظریه‌های مختلف در رشد زبان

تئوری مربوط به رغبت

پیشینه تحقیق

فصل سوم:

جامعه تحقیق

نمونه تحقیق

روش نمونه‌برداری

ابزار تحقیق

اعتبار یا پایایی تست

روایی

قصل چهارم

محاسبات آماری

جدول توزیع فراوانی سئوالات(21-1)

فصل پنجم:

خلاصه یك تا چهار

پیشنهادات و محدودیتهای تحقیق

منابع تحقیق

پرسشنامه

تحقیق بررسی تأثیر خدمات پس از فروش بر فروش کالا

تحقیق بررسی تأثیر خدمات پس از فروش بر فروش کالا مربوطه به صورت فایل ورد word و …. و پروژه های مشاوره ای در سطوح مختلف تحت عنوان مدیریت خدمات و استراتژی.

بررسی تأثیر خدمات پس از فروش بر فروش کالا – مدیریت …

۱۵ تیر ۱۳۹۳ – بلکه به حفظ مشتریان فعلی به عنوان استراتژی ارزان تر ،راحت تر و شاید … محور بحث ما در این تحقیق بررسی تاًثیر خدمات پس از فروش بر فروش …

[PDF]ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺲ از ﻓﺮوش ﺑﺮ رﺿﺎﯾﺖ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن در ﺷﺮﮐ

ﻋﻨﻮان. : ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺲ از ﻓﺮوش ﺑﺮ رﺿﺎﯾﺖ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن. در ﺷﺮﮐﺖ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺟﻮش و ﺑﺮش ﮐﺎرا. اﺳﺘﺎد. راﻫﻨﻤﺎ … ﻪ ﭼﺎرﭼﻮب ﺗﺤﻘﯿﻖ در ﻓﺼﻞ ﺳﻮم روش ﺗﺤﻘﯿﻖ اراﺋﻪ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ …. ﭼﺮﺧﮫ ﺣﯿﺎت ﮐﺎﻻ و ﺧﺪﻣﺎت.

بررسي تأثير خدمات پس از فروش بر فروش كالا | پرشین مقاله

در: روش تحقیقتگ ها: انجام پروپزال, انجام تحقیق دانشجویی, بازاریابی کالا, … خلاصه ای کوتاه از مقاله بررسی تأثیر خدمات پس از فروش بر فروش کالا را در … مقاله ای که در زمینه تاًثیر خدمات پس از فروش بر فروش کالا مطالعه شد مقاله ای با این عنوان بود …

دانلود رایگان پایان نامه کارشناسی ارشد – تاثیر خدمات پس از …

دانلود رایگان پایان نامه ارشد مدیریت بازرگانی- تاثیر خدمات پس از فروش بر رضایت … عنوان پایان نامه : بررسی و مطالعه ی تأثیر خدمات پس از فروش بر میزان رضایت …

تحقیق – بررسی خدمات پس از فروش بر رضایت مشتریان …

تحقیق – بررسی خدمات پس از فروش بر رضایت مشتریان شرکت ایران خودرو … مگر اینکه نیازهای مشتری را در طراحی و تحویل کالا و ارئه خدمت مدنظر داشته باشند. … هم فعالیتهای مشتری یا مصرف کننده به عنوان تداوم بخشنده ی این رشد و حرکت نگاه می کند . … تمامی این عوامل می توانند به نحوی بر مشتری و نظرات وی اثر گذار باشند که در …

[PDF]بررسی تأثیر کیفیت خدمات پس از فروش و رضایتمندی … – …

ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﻘﺎﻟﻪ: ﺑﺮﺭﺳﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻓﺮﻭﺵ ﻭ ﺭﺿﺎﯾﺘﻤﻨﺪﯼ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎﻥ ﺩﺭ ﺷﺮﮐﺖ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺧﻮﺩﺭﻭ. ﻣﺤﻞ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ: ﺳﻮﻣﯿﻦ ﮐﻨﻔﺮﺍﻧﺲ ﺑﯿﻦ … ﺍﺳﺎﺳﯽ ﺑﻪ ﮐﺎﻻﯼ ﻋﺎﺩﯼ ﻭ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ. ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺷﺮﺍﯾﻂ ﺍﺭﺯﯾﺎﺑﯽ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺧﺪﻣﺎﺕ … ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺁﻣﺎﺭﯼ ﺍﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺷﺎﻣﻞ ﮐﻠﯿﻪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎﻥ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺷﺶ ﻣﺎﻫﻪ ﺍﻭﻝ ﺳﺎﻝ. ۱٬۳۹۳، ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ …

[PDF]بررسی تأثیر خدمات پس از فروش و رفتار فروش اخلاقی بر … …

ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﻘﺎﻟﻪ: ﺑﺮﺭﺳﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻓﺮﻭﺵ ﻭ ﺭﻓﺘﺎﺭ ﻓﺮﻭﺵ ﺍﺧﻼﻗﯽ ﺑﺮ ﺭﺿﺎﯾﺖ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎﻥ (ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮﺭﺩﯼ: ﻣﺸﺘﺮﮐﯿﻦ ﻭﺍﯾﻤﮑﺲ ﺍﯾﺮﺍﻧﺴﻞ ﺩﺭ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺩﺯﻓﻮﻝ). ﻣﺤﻞ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ: ﺍﻭﻟﯿﻦ ﮐﻨﻔﺮﺍﻧﺲ ﻣﻠﯽ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺕ ﺑﺎﺯﺍﺭﯾﺎﺑﯽ (ﺳﺎﻝ:1393) … ﺑﺪﻭﻥ ﺷﮏ، ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ ﻭ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎﯼ ﺑﺎﺯﺍﺭﯾﺎﺑﯽ ﺩﺭ ﺩﮔﺮﻭ ﺭﺿﺎﯾﺖ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎﻥ ﺍﺯ ﺧﺪﻣﺎﺕ، ﮐﺎﻻﻫﺎ ﻭ ﺑﻪ.

[PDF]ارﺗﺒﺎط آن و ﺑﺮرﺳﻲ ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺲ از ﻓﺮوش ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻋﻮاﻣ – دانشگاه تهران

توسط دیواندری – ‏2011
ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻋﻮاﻣﻞ. ﻛﻴﻔﻴﺖ. ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺲ از ﻓﺮوش. و ﺑﺮرﺳﻲ. ارﺗﺒﺎط آن. ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺎ. ﻣﻴﺰان. رﺿﺎﻳﺖ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن. در ….. ﻋﻨـﻮان. ” ﺳﻴﺴـﺘﺮا . اس . ﻛﻴـﻮ. ” اراﻳـﻪ. ﻛـﺮده. اﻧـﺪ. ﻛـﻪ. ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺎﻧﻜﻲ را ﺑﻪ ﻛﻤﻚ ﭼﻬﺎر ﺑﻌـﺪ. : ﻛﻴﻔﻴـﺖ …. ﺧﺪﻣﺎت. ﭘﺲ. از. ﻓﺮوش. ” اﻏﻠـﺐ. ﺑـﻪ. ﺧـﺪﻣﺎﺗﻲ. ﮔﻔﺘـﻪ. ﻣﻲ. ﺷﻮد. ﻛﻪ. ﺑﻪ. ﻣﺸﺘﺮي. ﺑﻌﺪ. از. ﺗﺤﻮﻳﻞ. ﻛﺎﻻ. اراﻳﻪ. ﻣﻲ ….. اﺛﺮ. ﻗﻄﻌﻲ. ارﺗﺒﺎط. ﻛﺎرﺑﺮي راﺣﺖ. ﺳﻴﺴﺘﻢ. دﺳﺘﺮﺳﻲ. ﺳﺮﻳﻊ. ﺑﻪ. ﻣﻨﻮﻫﺎي. ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن. ﻧﺮم. اﻓﺰار ﺳﻴﺴﺘﻢ. ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ.

نقش خدمات پس از فروش در میزان وفاداری مشتریان از یک برند | …

۳۰ مرداد ۱۳۹۵ – نقش خدمات پس از فروش در میزان وفاداری مشتریان از یک برند … خواهد بود و از سوی دیگر مطابق تحقیقات صورت گرفته در حوزه مشتریان، علی رغم هزینه …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *