بررسی تأثیر تغییر حسابرس بر کیفیت حسابرسی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

بررسی تأثیر تغییر حسابرس بر کیفیت حسابرسی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

این تحقیق تأثیر «تغییر حسابرس» بر «کیفیت حسابرسی» را در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسی نموده است
دسته بندی حسابداری
بازدید ها 130
فرمت فایل doc
حجم فایل 48 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 25

بررسی تأثیر تغییر حسابرس بر کیفیت حسابرسی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

فروشنده فایل

کد کاربری 3069

کاربر

شرح مختصر: این تحقیق تأثیر «تغییر حسابرس» بر «کیفیت حسابرسی» را در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسی نموده است. هدف اصلی تحقیق پاسخ به این سوال بود که، آیا بین تغییر حسابرس و کیفیت حسابرسی رابطه معناداری وجود دارد؟ برای بررسی کیفیت حسابرسی متغیرهای تحریف مالیاتی، تحریف در برآورد‌های حسابداری، تحریف قوانین، تحریف ناشی از اشتباه در بکارگیری رویه‌های حسابداری و سایر تحریف ها به عنوان متغیر وابسته استفاده شده است. دو گروه نمونه شامل 56 شرکت به عنوان گروه آزمون و تعداد 56 شرکت دیگر به عنوان گروه کنترل برای یک دوره 4 ساله، طی سال های 90-87 مورد مطالعه قرار گرفتند. داده‌های مورد نیاز تحقیق شامل نسبت موفقیت کشف تحریف قبل و بعد از تغییر حسابرس می‌باشد. برای آزمون فرضیه‌های تحقیق از روش مقایسه میانگین زوجی استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می­دهد تغییر حسابرس با کشف تحریف های مالیاتی و تحریف ناشی از اشتباه در بکارگیری رویه‌های حسابداری رابطه معناداری دارد و باعث افزایش نسبت موفقیت کشف این تحریف ها شده است. اما چنین رابطه‌ای بین تغییر حسابرس و تحریف در برآوردهای حسابداری، تحریف قوانین و سایر تحریف ها دیده نشد.

فهرست مطالب

چکیده

مقدمه

ادبیات و پیشینه پژوهش

فرضیه‌های تحقیق

روش پژوهش

متغیرهای تحقیق

آزمون فرضیه ­ها و نتایج تحقیق

نتیجه گیری

منابع

بررسی تأثیر تغییر حسابرس بر کیفیت حسابرسی …

علی جعفری|,همت جعفری,محمد حسینی امیر رسائیان ; مجله: دانش حسابرسی ; تابستان … حسابرس بر کیفیت حسابرسی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.

بررسی تأثیر تغییر حسابرس بر کیفیت حسابرسی شرکت …

بررسی تأثیر تغییر حسابرس بر کیفیت حسابرسی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. چکیده: (۲۳۵۰ مشاهده). این مقاله فاقد چکیده می​باشد.

[PDF]بررسی تاثیر کیفیت حسابرسی بر قابلیت مقایسه صورت …

شـرکت هـای پذیرفتـه شـده در بـورس اوراق بهـادار تهران اسـت. … )1981( کیفیـت حسابرسـی را به صـورت احتمال مشـترک این که یک حسـابرس معین، تحریفهای … بـا توجـه بـه اینکـه تا به حـال در ایـران برای بررسـی تاثیر کیفیت حسابرسـی بر …. طـی قلمـرو زمانـی پژوهش ،هیـﭻ گونه توقف فعالیت نداشـته و در طـی دوره مورد بررسـی تغییر.

بررسی تأثیر چرخش موسسات حسابرسی بر کیفیت گزارش …

بررسی تأثیر چرخش موسسات حسابرسی بر کیفیت گزارش حسابرسی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران … منظور از چرخش موسسات حسابرسی جابجایی و تعویض حسابرسان در دورههای زمانی حداکثر چهار ساله و کیفیت حسابرسی نیز حاصل …

بررسي تاثير چرخش موسسات حسابرسي بر کيفيت گزارش …

توسط حساس يگانه يحيي
… بر کيفيت گزارش حسابرسي شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. … منظور از چرخش موسسات حسابرسي جابجايي و تعويض حسابرسان در دوره هاي زماني …

بررسی تأثیر تغییر حسابرس بر کیفیت حسابرسی شرکت …

اکنون میتوانید فایل بررسی تأثیر تغییر حسابرس بر کیفیت حسابرسی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (word) 19 صفحه با اطلاعات ذکر شده در …

بررسی تأثیر تغییر حسابرس بر کیفیت حسابرسی شرکت …

این تحقیق تأثیر «تغییر حسابرس» بر «کیفیت حسابرسی» را در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسی نموده است. هدف اصلی تحقیق پاسخ به …

بررسی اثربخشی کیفیت حسابرسی بر کاهش تأخیر در ارائه …

در این مقاله، رابطه بین اثربخشی کیفیت حسابرسی (از طریق سه عامل: تغییر حسابرس، … در ارائۀگزارش حسابرسی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسی می‌شود. … یعنی، تغییر حسابرس و تخصص حسابرس در صنعت باعث کاهش تأخیر در … مالی به عنوان یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های کیفی صورت‌های مالی اثر میگذارد.

بررسی تأثیر تغییر حسابرس بر کیفیت حسابرسی شرکت …

۲۰ مرداد ۱۳۹۶ – عنوان :بررسی تأثیر تغییر حسابرس بر کیفیت حسابرسی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران قالب بندی : word تعداد صفحات:19 …

بررسی تأثیر تغییر حسابرس بر کیفیت حسابرسی شرکت …

شرح مختصر: این تحقیق تأثیر «تغییر حسابرس» بر «کیفیت حسابرسی» را در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسی نموده است. هدف اصلی …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *