اقتصاد مبتنی بر روابط ، روابط سیاسی و کیفیت اقلام تعهدی

اقتصاد مبتنی بر روابط ، روابط سیاسی و کیفیت اقلام تعهدی

این پژوهش باهدف شناسائی تاثیر روابط سیاسی شرکتهای پذیرفته شده در بورس و اوراق بهادار تهران برکیفیت اقلام تعهدی و سپس رابطه متغیرهای حسابداری کلیدی شرکتهای دارای روابط سیاسی با کیفیت اقلام تعهدی انجام گرفته است
دسته بندی حسابداری
بازدید ها 281
فرمت فایل doc
حجم فایل 58 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 21

اقتصاد مبتنی بر روابط ، روابط سیاسی و کیفیت اقلام تعهدی

فروشنده فایل

کد کاربری 3069

کاربر

شرح مختصر:

این پژوهش باهدف شناسائی تاثیر روابط سیاسی شرکتهای پذیرفته شده در بورس و اوراق بهادار تهران برکیفیت اقلام تعهدی و سپس رابطه متغیرهای حسابداری کلیدی شرکتهای دارای روابط سیاسی با کیفیت اقلام تعهدی انجام گرفته است . روش پژوهش از نوع همبستگی و مبتنی بر رگرسیون چند متغیره است. نتایج حاصل از این تحقیق در قلمرو زمانی پنج ساله 1384 تا 1388 نشان می دهد که وجود رابطه سیاسی در شرکتهای نمونه ،منجر به کاهش کیفیت اقلام تعهدی می گردد.همچنین نتیجه آزمون فرضیه ها مبین آن است که شاخص کیفیت اقلام تعهدی با متغیرهای اندازه موسسه حسابرسی،شاخص سودآوری ،و اهرم مالی رابطه مستقیم وبا اندازه شرکتهای دارای روابط سیاسی رابطه معکوس دارد. نهایتا هیچ شواهدی دال بر وجود رابطه معنادار بین متغیرهای تغییر حسابرس ، تغییر مدیریت و رشد فروش با کیفیت اقلام تعهدی در این پژوهش مشاهده نگردید.

فهرست مطالب

چكیده

مقدمه

مبانی نظری پژوهش

نظامهای اقتصادی مبتنی بر روابط

کیفیت اقلام تعهدی وروابط سیاسی

پیشینه پژوهش

دوره پژوهش و نمونه آماری

متغیرهای پژوهش

متغیر وابسته

متغیرهای مستقل

فرضیه های تحقیق

تجزیه و تحیل داده ها و آزمون فرضیه ها

آماره های توصیفی

نرمال بودن متغیرهای وابسته

مدل کیفیت اقلام تعهدی

آنالیز واریانس

نتیجه گیری و پیشنهادات

منابع

فصلنامه دانش حسابرسي، شماره 50 – Magiran

۷ دی ۱۳۹۲ – تاثير معيارهاي كيفيت حسابرسي بر ريسك سرمايه گذاري در شركت هاي بورسي … اقتصاد مبتني بر روابط، روابط سياسي و كيفيت اقلام تعهدي

اقتصاد مبتنی بر روابط روابط سیاسی و کیفیت اقلام تعهدی …

اقتصاد مبتنی بر روابط ، روابط سیاسی و کیفیت اقلام تعهدی. چکیده: (۱۹۲۹ مشاهده). این مقاله فاقد چکیده می​باشد. متن کامل [DOC 256 kb] (۱۴۸۶ دریافت). نوع مطالعه: …

[PDF]ﮐﯿﻔﯿﺖ اﻗﻼم ﺗﻌﻬﺪي و رواﺑﻂ ﺳﯿﺎﺳﯽ ، ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ رواﺑﻂ اﻗﺘﺼﺎ

۱۹ خرداد ۱۳۹۳ – اﻗﺘﺼﺎد. ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ رواﺑﻂ. ،. رواﺑﻂ ﺳﯿﺎﺳﯽ. و. ﮐﯿﻔﯿﺖ اﻗﻼم ﺗﻌﻬﺪي. دﮐﺘﺮ. ﻫﺎﺷﻢ ﻧﯿﮑﻮﻣﺮام. 1. اﺳﺘﺎ. د. ﮔﺮوه ﺣﺴﺎﺑﺪاري داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ واﺣﺪ. ﻋﻠﻮم و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺗﻬﺮان. دﮐﺘﺮ ﺑﻬﻤﻦ ﺑﻨﯽ ﻣﻬﺪ. اﺳﺘﺎ. دﯾﺎر.

اقتصاد مبتنی بر روابط، روابط سیاسی و کیفیت اقلام تعهدی

چکیده: این پژوهش باهدف شناسائی تاثیر روابط سیاسی شرکتهای پذیرفته شده در بورس و اوراق بهادار تهران برکیفیت اقلام تعهدی و سپس رابطه متغیرهای حسابداری …

اقتصاد مبتني بر روابط، روابط سياسي و کيفيت اقلام تعهدي …

اقتصاد مبتني بر روابط، روابط سياسي، مديريت سياسي، کيفيت اقلام تعهدي، تغيير مديريت، تغيير حسابرس.

اقتصاد مبتنی بر روابط ، روابط سیاسی و کیفیت اقلام …

این پژوهش باهدف شناسائی تاثیر روابط سیاسی شرکتهای پذیرفته شده در بورس و اوراق بهادار تهران برکیفیت اقلام تعهدی و سپس رابطه متغیرهای حسابداری کلیدی …

اقتصاد مبتنی بر روابط ، روابط سیاسی و کیفیت اقلام …

۳۰ مرداد ۱۳۹۶ – اقتصاد مبتنی بر روابط ، روابط سیاسی و کیفیت اقلام تعهدی … و اوراق بهادار تهران برکیفیت اقلام تعهدی و سپس رابطه متغیرهای حسابداری کلیدی …

اقتصاد مبتنی بر روابط ، روابط سیاسی و کیفیت اقلام تعهدی

مبانی نظری پژوهش. نظامهای اقتصادی مبتنی بر روابط. کیفیت اقلام تعهدی وروابط سیاسی. پیشینه پژوهش. دوره پژوهش و نمونه آماری. متغیرهای پژوهش. متغیر وابسته.

: اقتصاد مبتنی بر روابط ، روابط سیاسی و کیفیت اقلام تعهدی

اقتصاد مبتنی بر روابط ، روابط سیاسی و کیفیت اقلام تعهدی , اقتصاد مبتنی بر روابط , روابط سیاسی , کیفیت اقلام تعهدی.

اقتصاد مبتنی بر روابط ، روابط سیاسی و کیفیت اقلام …

… و کیفیت اقلام تعهدی. download سپتامبر 1, 2017 اقتصاد دیدگاه‌ها برای اقتصاد مبتنی بر روابط ، روابط سیاسی و کیفیت اقلام تعهدی بسته هستند 1 Views …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *