استاندار ساختن آزمون اوتیسم (AQ) بر روی دانش آموزان

استاندار ساختن آزمون اوتیسم (AQ) بر روی دانش آموزان

پژوهش حاضر بر پایه هدف اصلی استاندار ساختن آزمون اوتیسم (AQ) بر روی دانش آموزان دبیرستانهای شهر تهران به اجرا در آمده است
دسته بندی علوم تربیتی
بازدید ها 165
فرمت فایل doc
حجم فایل 42 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 68

استاندار ساختن آزمون اوتیسم (AQ) بر روی دانش آموزان

فروشنده فایل

کد کاربری 3069

کاربر

شرح مختصر:

پژوهش حاضر بر پایه هدف اصلی استاندار ساختن آزمون اوتیسم (AQ) بر روی دانش آموزان دبیرستانهای شهر تهران به اجرا در آمده است.لذا از میان جامعه آماری نمونه ای با حجم 600 نفر به روش نمونه برداری تصادفی چند مرحله ای انتخاب و آزمون مورد نظر اجرا گردید که در نهایت 534 پرسشنامه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.اعتبار آزمون از طریق آلفای کرونباخ محاسبه و مقدار آن 601/0 برآورد گردید ، برای بررسی روایی سازه آزمون از روش تحلیل مولفه های اصلی (PC) با استفاده از چرخش واریماکس استفاده شد.نتایج نشان داد که پرسشنامه مورد نظر با استخراج 10 عامل ، علاقه اجتماعی تمرکز بر جزئیات ، درک اجتماعی ، خلاقیت اجتماعی ، توانایی بازی نما ، فراست و هوشیاری ، فراست اجتماعی ، درک دیگران ، رود رویی اجتماعی و علاقه به تنهایی و تفکر ، جمعاً 944/42 درصد از کل واریانس را تبیین می کند و از روایی کافی برخوردار است.سپس برای نمره های اوتیسم دانش آموزان دبیرستان های شهر تهران جداول نرم تهیه گردید.

فهرست مطالب

چکیده پژوهش ۱
فصل یکم : ۲
مقدمه ۲
بیان مسئله پژوهش ۳
اهمیت پژوهش ۵
هدف از پژوهش حاضر : ۶
پرسشهای پژوهش : ۶
تعریف مفاهیم و اصطلاحات : ۷
فصل دوم ۱۳
تاریخچه اوتیسم : ۱۳
ویژگی های رفتاری اوتیسم ۱۷
کارکرد هوشی ۱۷
رفتار تشریفاتی و اصرار بر یکنواختی ۱۸
نابهنجاری ها در پاسخ به محیط فیزیکی ۱۹
رفتار خود تحریکی ۱۹
رفتار خود جرحی ۲۰
عاطفه نامناسب ۲۰
رفتار اجتماعی ۲۰
تکلم زبان ۲۱
اوتیسم ۲۱
ملاک های تشخیص اوتیسم (در خود ماندگی) بر اساس DSM ۲۴
ارزیابی و تشخیص اوتیسم ۲۷
تشخیص مقدماتی اوتیسم : ۲۷
ارزشیابی تشخیص جامع ۲۹
آزمون CHAT (چک لیست اوتیسم طفولیت) ۳۱
پرسشنامه ASSQ ۳۳
آزمون CARS ۳۳
آزمون اوتیسم سیمون بارون- کوهن ۳۵
فصل سوم ۳۶
مقدمه ۳۶
جامعه آماری پژوهش ۳۷
نمونه و روش نمونه گیری ۳۷
اعتبار ابزار پژوهش ۳۹
ابزار پژوهش ۳۹
تحلیل عاملی ۴۰
روش های تحلیل عاملی ۴۱
فصل چهارم ۴۴
توصیف داده ها ۴۴
نتایج توصیفی داده ها ۴۵
اعتبار و روایی ۴۶
اعتبار آزمون اوتیسم ۴۶
ضریب آلفا ۴۷
روایی آزمون اوتیسم ۵۰
مشخصه های نمره های آزمون اوتیسم درگروه نمونه ۵۶
مقایسه نمرات دختران و پسران در گروه نمونه ۵۸
نرم آزمون (AQ) ۵۹
فصل پنجم ۶۰
بحث و بررسی درباره یافته ها ۶۰
محدودیت های پژوهش ۶۵
پیشنهادها : ۶۶

استاندارد ساختن آزمون اوتیسم (AQ) بر روی دانش آموزان …

این فایل به بررسی استاندارد ساختن آزمون اوتیسم (AQ) بر روی دانش آموزان دبیرستان می پردازد در فرمت word قابل ویرایش و در 73 صفحه می باشد . بخشی از محتوای …

مقاله استاندارد ساختن آزمون اوتیسم (AQ) بر روی دانش آموزان

پژوهش حاضر به منظور استاندارد سازی آزمون اوتیسم (AQ) در دانش آموزان دبیرستانهای شهر تهران انجام گرفت.برای اجرای این پژوهش نمونه ای با حجم ۶۰۰ نفر از میان دانش …

مقاله استاندارد ساختن آزمون اوتیسم (AQ) بر روی دانش آموزان

مقاله استاندارد ساختن آزمون اوتیسم (AQ) بر روی دانش آموزان مربوطه به صورت فایل ورد word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۷۱ صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و …

برترین فایل پایان نامه استاندارد ساختن آزمون اوتیسم (AQ) …

۱۲ مهر ۱۳۹۶ – پس از تلاشهای مستمر همکاران فایل مارکت مجموعه پایان نامه استاندارد ساختن آزمون اوتیسم (AQ) بر روی دانش آموزان دبیرستان برایتان آماده شده است تا …

پایان-نامه-استاندارد-ساختن-آزمون-اوتیسم-(aq)-بر-روی-دانش …

محصولاتی که دارای عبارت ‘پایان-نامه-استاندارد-ساختن-آزمون-اوتیسم-(aq)-بر-روی-دانش-آموزان-دبیرستان’ هستند. پایان نامه استاندارد ساختن آزمون اوتیسم (AQ) بر روی …

استاندار ساختن آزمون اوتیسم (AQ) بر روی دانش آموزان – …

۳ مهر ۱۳۹۶ – پژوهش حاضر بر پایه هدف اصلی استاندار ساختن آزمون اوتیسم (AQ) بر روی دانش آموزان دبیرستانهای شهر تهران به اجرا در آمده است.لذا از میان جامعه آماری …

استاندار ساختن آزمون اوتیسم (AQ) بر روی دانش آموزان | فایل …

۲۰ شهریور ۱۳۹۶ – پژوهش حاضر بر پایه هدف اصلی استاندار ساختن آزمون اوتیسم (AQ) بر روی دانش آموزان دبیرستانهای شهر تهران به اجرا در آمده است.لذا از میان جامعه آماری …

[PDF]PDF: پایان نامه استاندارد ساختن آزمون اوتیسم (AQ) بر روی …

درود ﺑﺮ ﺷﻤﺎ. ﻣﺪﯾﺮ ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺴﺘﻢ. ﺷﻤﺎ در اﯾﻦ ﺻﻔﺤﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻧﺴﺨﻪ اﺻﻠﯽ ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺳﺎﺧﺘﻦ آزﻣﻮن اوﺗﯿﺴﻢ. ﮐﻨﯿﺪ. ﺗﻮﺟﻪ. ﺣﺘﻤﺎ. ﮐﻨﯿﺪ. درﯾﺎﻓﺖ. را. دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن. آﻣﻮزان. داﻧﺶ. روی. ﺑﺮ. (AQ). آدرس اﺻﻠﯽ داﻧﻠﻮد اﯾﻦ ﻓﺎﯾﻞ …

دانلود مقاله استاندارد ساختن آزمون اوتیسم (AQ) بر روی دانش …

پژوهش حاضر بر پایه هدف اصلی استاندار ساختن آزمون اوتیسم (AQ) بر روی دانش آموزان دبیرستانهای شهر تهران به اجرا در آمده است.لذا از میان جامعه آماری نمونه ای با حجم ۶۰۰ …

استاندار ساختن آزمون اوتیسم (AQ) بر روی دانش آموزان

اعتبار آزمون از طریق آلفای کرونباخ محاسبه و مقدار آن 601/0 برآورد گردید ، برای … سپس برای نمره های اوتیسم دانش آموزان دبیرستان های شهر تهران جداول نرم تهیه گردید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *